Školení první pomoci

Každý zaměstnavatel je povinen zajistit v souladu s riziky na pracovišti dostatečný počet proškolených zaměstnanců k organizaci první pomoci. Vaše zaměstnance proškolíme v první pomoci, které je zaměřené především na poskytování laické první pomoci a prevenci úrazů na Vašem pracovišti.

Laická první pomoc je poskytovaná každou osobou obvykle s minimálními, improvizovanými prostředky. Zákonná povinnost poskytnutí pomoci plyne z § 150 Trestního zákona, součástí je přivolání odborné zdravotnické pomoci.

Školení první pomoci poskytujeme formou e-learningu k dispozici na internetu, s výzvou o nutnosti nového školení jednotlivým zaměstnancům, personalistům. Po absolvování tohoto školení vystavíme každému zaměstnanci certifikát o absolvování školení.

Po dohodě se zaměstnavatelem je možné uskutečnit tato školení s našimi odborně vyškolenými pracovníky přímo na pracovištích zaměstnavatele. Školení obsahuje teoretickou část a praktický nácvik dovedností nezbytných k poskytnutí laické první pomoci. Vždy školíme podle nejnovějších postupů v první pomoci. Po absolvování tohoto školení opět vystavíme každému zaměstnanci certifikát potvrzující účast na školení první pomoci.

Školení první pomoci na pracovišti

Zajistíme pro Vás skupinová školení první pomoci přímo na Vašem pracovišti.

Každé školení má část teoretickou a praktickou. Školení první pomoci provádí naši odborně vyškolení pracovníci, jejichž cílem je poskytnout jasné rady včetně praktického nácviku (kardiopulmonální resuscitace, stabilizovaná poloha, úkony a činnosti při ztrátě vědomí, …). Kurz první pomoci provádíme individuálně pro každého klienta a odpovídá rizikům vyskytujícím se na Vašem pracovišti, vždy školíme podle nejnovějších postupů. Kurzy jsou obvykle dvouhodinové.

Pokud máte zájem o školení první pomoci na pracovišti kontaktujte nás na čísle 608 078 167 nebo svoje dotazy směřujte na e-mail: info.pls@poliklinikaipp.cz

Školení první pomoci e-learningu

Další formou školení první pomoci je elektronický kurz první pomoci, který je k dispozici na internetu. Díky němu rychle a efektivně proškolíte všechny své zaměstnance s minimálními časovými a organizačními nároky. Po zadání přihlašovacích údajů do informačního systému přejdete ke školení první pomoci, po jeho absolvování si získané znalosti ověříte testem.

Při potížích nebo otázkách ohledně školení první pomoci kontaktujte naše operátory. Ti Vám rádi vysvětlí, jak se přihlásit, jak postupovat při vyplňování závěrečného testu a mnoho dalších otázek.

Certifikáty po úspěšném absolvování zasíláme zhruba 2x do měsíce, a to na centrálu našich klientů. Prosíme o strpení.

Přejít k přihlášení