BOZP, PO

V oblasti BOZP, PO (požární ochrana) a ADR (poradenství v přepravě chemických látek), spolupracujeme s externími dodavateli, kterým důvěřujeme. Tito provádí školící a poradenskou činnost v základním legislativním rozsahu, ale i v širším pojetí, a to na celém území ČR.

Našimi externími dodavateli jsou:

paní Bc. Gabriela Čulíková, DiS.
OZO v prevenci rizik č. osv. BEPR/083/PREV/2022
OZO PO č. osv. Z-OZO 97/2019
IČ: 67670237
Mobil: 728 158 428
E-mail: g.culikova@gmail.com
web: www.bozppopp.cz


pan Ing. Jiří Juliš
OZO v prevenci rizik č. osv. TEP/93/PREV/2023
OZO PO č. osv. Z-OZO 190/2009
Chrudim lll, Jungmannovo nábřeží 404
IČ: 74202987
Mobil: 777 283 873
E-mail: julisj@seznam.cz
web: www.bozpjulis.cz

pan Mgr. Miroslav Kosina
OZO v prevenci rizik a PO 
člen Rady vlády pro BOZP
předseda Stálého výboru pro vzdělávání a výzkum Rady vlády pro BOZP
Mobil: 602 238 484
E-mail: bozppo@centrum.cz

společnost DA.AL corp. s.r.o.
webové stránky společnosti jsou zde: odkaz