Novinky

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE
Publikováno 15. 11. 2023

Neváhejte nás kontaktovat s vašimi požadavky na zdravotnické služby pro své zaměstnance...

Těšíme se na vás

VÁŠ TÝM PLS PIPP

MŮŽE ZAMĚSTNAVATEL ZKRACOVAT, ČI JINAK MĚNIT, LHŮTY PERIODICKÝCH PROHLÍDEK?
Publikováno 06. 02. 2023

Periodická prohlídka se provádí za účelem včasného zjištění změny zdravotního stavu v návaznosti na možnost poškození zdraví posuzovaného zaměstnance či jiných osob.

Zákonné lhůty jsou pevně stanoveny v § 11 vyhlášky 79/2013 Sb. a zaměstnavatel nemůže periodicitu zkracovat.

Pokud tedy potřebujete vyslat zaměstnance na pracovnělékařskou prohlídku mezi dvěma periodami, musíte využít institutu mimořádné prohlídky s volbou důvodu k vyslání.

Navíc poučený zaměstnanec nemusí dřívější vyslání na periodickou prohlídku vůbec akceptovat.

PRÉMIOVÁ "SKUTEČNÁ PÉČE"
Publikováno 01. 02. 2023

Naše prémiové pracoviště "Skutečný lékař" ve Florentinu pro Vás připravilo rozsáhlý balíček nadstandardních služeb.

Více informací Vám podají kolegové na tel. čísle: 772 000 112

OMEZENÍ POVINNÝCH PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH PROHLÍDEK U NERIZIKOVÝCH PROFESÍ
Publikováno 02. 01. 2023

Klíčové změny:

 • periodické prohlídky u profesí zařazených do nerizikové 1. a 2. kategorie budou prováděny na dobrovolné bázi (pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžaduje),
 •  v případě tohoto „dobrovolného provádění“ zůstávají v platnosti stávající periody (u kategorie první co 6 let/4 roky, u druhé co 4 roky/2 roky),
 •  seznam profesních rizik byl zkrácen; již neobsahuje např. práce ve školách, činnosti epidemiologicky závažné, či tzv. „řidiče referentských vozidel“,
 • povinné provádění periodických prohlídek zůstává u profesí:
 1. které jsou zařazeny do rizikové kategorie (2R, 3, 4), nebo
 2. spadají do seznamu profesních rizik (např. obsluha VZV, práce ve výškách, práce ve zdravotnických zařízeních, noční práce), nebo
 3. jsou zařazeny do druhé kategorie a jejich součástí jsou rizikové faktory uvedené v části I. Vyhlášky (např. vibrace, svařování el. obloukem či nepřijatelné pracovní polohy),
 • současný pojem „riziko ohrožení zdraví“ se bude nově nazývat „profesní riziko“,
 • pojem „režim práce“ se mění na „režim pracovní doby“,
 • původně zmiňované povinné vstupní prohlídky nejsou novelizací této vyhlášky nijak dotčeny.


Pro detailní upřesnění vašich konkrétních profesí nás neváhejte kontaktovat, nejlépe písemně: info.pls@poliklinikaipp.cz (Mgr. Prášilová 602 150 627)

Měníme se!
Publikováno 28. 06. 2021

Změna, která od nás dostala zelenou - doslova!

MEDIKAAL-TT se od 1.7.2021 fúzí mění na Polikliniku IPP.  

Určitě se ptáte, co to pro vás znamená.


 • PRO LÉKAŘE

Nezapomeňte změnit fakturační údaje na veškerých fakturách s datem vystavení od 1.7.2021 tak, abychom je mohli správně zaevidovat a uhradit. Veškeré informace jsme vám zaslali elektronicky i poštou. Vše ostatní zůstává tak, jak jste zvyklí.   


 • PRO KLIENTY

Plnění smluv není nijak narušeno a plynule pokračuje ve sjednaných termínech a za smluvených podmínek. Pouze si nezapomeňte změnit informační údaje o naší společnosti. Veškeré informace jsme vám odeslali elektronicky.

Dny zdraví
Publikováno 28. 05. 2021

Máme před sebou dva významné dny, které souvisejí se zdravím. 

 • na 30. květen každoročně připadá Evropský den melanomu
 • a 31. května vyhlašuje Světová zdravotnická organizace (WHO) Světový den bez tabáku

Poliklinika IPP v rámci svých nadstandardních služeb nabízí informační stánky DNY ZDRAVÍ, které můžete pro své zaměstnance uspořádat. 

V naší nabídce máme jak vyšetření znamének, tak protikuřácký koutek.


Dopřejte svým zaměstnancům možnost prevence a informovanost v této problematice. 


Pro více informací se na nás neváhejte obrátit: info@poliklinikaipp.cz

Aktuální informace v souvislosti s onemocněním Covid-19
Publikováno 14. 04. 2021


 • Konec nouzového stavu (k 11. 4. 2021) znamená, že čestná prohlášení, která nahrazovala vstupní prohlídky a periodické prohlídky, kterým se prodloužila platnost, jsou platná nejdéle 90 dní po ukončení nouzového stavu (nebo 30 dní u posudkového závěru „způsobilý s podmínkou“).


 • Od 6. dubna 2021 je testování 1x týdně povinné i pro firmy, které zaměstnávají 1-9 osob.

Školení první pomoci - prezenčně i nyní
Publikováno 08. 04. 2021

Věděli jste, že některá školení mají výjimku a lze je uskutečnit v prezenční formě i nyní? 


Takovým školením je například Kurz první pomoci, který si u nás do své firmy můžete objednat. 


Laická první pomoc je poskytovaná každou osobou obvykle s minimálními, improvizovanými prostředky. Každý zaměstnavatel je povinen zajistit v souladu s riziky na pracovišti dostatečný počet proškolených zaměstnanců k organizaci první pomoci. Vaše zaměstnance proškolíme v první pomoci, které je zaměřené především na poskytování laické první pomoci a prevenci úrazů na Vašem pracovišti.


Školení první pomoci lze absolvovat jak online formou e-learningu, tak prezenčně - samozřejmě za dodržení všech opatření (roušky rozestupy, antigenní testy). 


Obraťte se na nás a my vám rádi o průběhu a možnostech školení řekneme více! 

Jarní čtvrtletník ve vašich schránkách
Publikováno 31. 03. 2021

Milí klienti, ve svých emailových schránkách už v tuto chvíli máte další číslo našeho čtvrtletníku. Najdete v něm aktuální informace a důležitá sdělení, ale i třeba návod jak posílit imunitu na jaře. 


Náš imunitní systém je jako ochranná zeď před nemocemi. Pro dobrou imunitu potřebujeme dostatek spánku, pohyb ve zdravém prostředí, zdravou stravu s velkým podílem zeleniny a ovoce, vitamínů a minerálů. 


S jarem bychom po zimě měli cítit nával energie. Ne vždy to tak ale je a místo toho na nás padne jarní únava. S tím může pomoci Oxygenoterapie nebo Infúzní terapie vitamínem C. Přečtěte si více o těchto metodách ve čtvrtletníku. 

Technický výpadek
Publikováno 15. 03. 2021

Vážení klienti, velmi se omlouváme, ale řešíme technické problémy s naším serverem a intenzivně pracujeme na jejich odstranění. 


Problém se týká především Prahy - objednávání na testování a prohlídky. IS je plně funkční. 


Děkujeme za pochopení a trpělivost. 

Antigenní testování na partnerských místech
Publikováno 10. 03. 2021

Pro naše klienty jsme připravili možnost antigenního testování na našich dvou partnerských místech v Praze a Brně. 


Podrobné informace naleznete ve svých emailových schránkách, ty nejdůležitější informace v infografice.

Testování zaměstnanců ve firmách - rychlý přehled
Publikováno 04. 03. 2021

Pro koho je antigenní testování zaměstnanců povinné?

 • firmy nad 50 zaměstnanců - první testování od 5.3.-15.3.2021, poté vždy 1x týdně
 • firmy nad 250 zaměstnanců - první testování od 2.3.-12.3.2021, poté vždy 1x týdně

Jaké jsou výjimky z testování?

 • testovat není  potřeba ty, kteří jsou dlouhodobě na home office
 • testováni nemusí být zaměstnanci, kteří v posledních 90 dnech prodělali laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 

Jak a kde je možné se testovat?

Pro naše klienty nabízíme třetí možnost - testování na naší partnerské Poliklinice IPP. Veškeré podrobné informace k testování naleznete ve svých emailových schránkách. 


Opatření, které v souvislosti s tímto nařízením vydala vláda jsou k dispozici zde:


Pracovnělékařské prohlídky PROBÍHAJÍ beze změn
Publikováno 28. 02. 2021

Pracovnělékařské prohlídky (i mimo okres vašeho bydliště) PROBÍHAJÍ beze změn:

 • pokud máte pracovnělékařskou prohlídku naplánovanou během příštích 3 týdnů mimo okres vašeho bydliště, váš termín prohlídky platí, není potřeba ji rušit ani přesouvat
 • na cestu si s sebou vytiskněte čestné prohlášení o návštěvě lékaře
Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu
Publikováno 17. 02. 2021

V souvislosti s nově vyhlášeným nouzovým stavem vláda vydala usnesení č. 137 k pracovnělékařským prohlídkám. Režim zůstává stejný jako za předchozího nouzového stavu (viz níže).


Usnesení naleznete zde: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/lekarske-prohlidky-0137.pdf 

 

Zároveň chceme také upozornit na stanovisko Ministerstva zdravotnictví, které výrazně doporučuje PROVÁDĚT všechny pracovnělékařské prohlídky i nadále a usnesení aplikovat pouze v případě významného pracovního vytížení poskytovatele zdravotních služeb, v případě jeho nemoci a v obdobných závažných případech. Usnesení tedy není návodem, jak mají zaměstnavatelé zajišťovat pracovnělékařské prohlídky v době nouzového stavu. 

 

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví k předchozímu podobnému opatření: https://koronavirus.mzcr.cz/vyjadreni-ministerstva-zdravotnictvi-k-pracovnelekarskym-prohlidkam-k-usneseni-vlady-c-54-ze-dne-18-ledna-2021/ERGONOMIE pracovního místa (nejen v kanceláři)
Publikováno 11. 02. 2021

Právě před rokem se začalo mnoho zaměstnancům přesouvat na home office - tehdy jsme to vnímali jako přechodné řešení, dnes víme, že ani teď po roce mu není konec. Pojďme se společně podívat na základní body ergonomie pracovního místa, které můžete uplatnit nejen v kancelářském, ale i domácím prostředí. 


Jak si správně nastavit židli? 

Správné sezení lze shrnout do jednoduchého hesla - samé pravé úhly. Při nastavování židle postupujte podle následujících bodů: 

1. Posaďte se na židli co nejvíce dozadu a výšku židle nastavte tak, abyste měli celá chodidla na zemi. Kolena i kyčle by pak měly svírat s tělem pravý úhel.

2. Nastavte si opěradlo židle tak, abyste měli oporu jak v dolní, tak i v horní části zad. V případě potřeby si pořiďte opěrky, které správné sezení podpoří. 

3. Zásadní je také výška stolu. Ruce by na něm měly volně ležet tak, aby ruka v lokti svírala pravý nebo mírně otevřený úhel (do 110°). U nižšího stolu se budete hrbit a u vyššího hrozí zátěž pro ruce a ramena.


Jak si rozmístit ostatní pracovní nástroje?

Při umisťování KLÁVESNICE je nejdůležitější to, aby byla ruka v místě zápěstí pokud možno v rovině a neohýbala se.

MYŠ by měla být co nejblíže ke klávesnici (abyste se pro ni nemuseli natahovat). Ideálně s rukou položenou v šíři ramen. 

Horní hrana MONITORU by měla být cca 8 centimetrů nad úrovní očí (při správném sedu). Vzdálenost mezi monitorem a tělem má být minimálně na délku paže. Současně se nedoporučuje mít monitor proti oknu, ale kolmo k němu. 

DOKUMENTY se kterými často pracujete, by měly být umístěné mezi klávesnicí a monitorem. Pokud zde není dost místa dejte si je co nejblíže vedle monitoru. K tomu dobře poslouží pořadače nebo jiné držáky. 

Umístění TELEFONU by Vás nemělo omezovat. Sluchátko byste měli mít co nejblíže po ruce, abyste se při hovoru nemuseli nahýbat (hrozila by zbytečná zátěž svalů Vašeho krku). Pokud během práce telefonujete často, zvažte pořízení headsetu. 


Jak (NE)sedět na židli?

Jedna věc je správně uspořádané pracovní místo, druhá samotná poloha těla. I na správně nastavené židli můžete sedět tak, že si uškodíte.

Vyhnout byste se měli především:

- překříženým nohám - zde zvyšujete riziko křečových žil a otoků dolních končetin

- kulatým zádům - ty vedou k bolestem zad a špatnému dýchání kvůli stlačení hrudníku. 


Ergonomické pomůcky

Existuje velké množství ergonomických pomůcek pro práci na počítači: ergonomická podložka ke klávesnici a myši, podložky pod nohy, bederní opěrky zad, ergonomické a zdravotní opěrky předloktí, bilanční podložky a mnohé další...

Pokud se rozhodnete některou z pomůcek vyzkoušet, musíte počítat s tím, že Vám na začátku budou nepříjemné (tělo si musí na novou polohu zvyknout).  

I když si zvyknete, nečekejte zázraky: je to stále jen pomůcka, nikoli léčebný nástroj pro lidi, kteří již obtíže se zády mají. Zároveň se nedoporučuje používat klekačku, balon ani balanční podložku celý den! 

AKTUALIZACE: Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu
Publikováno 20. 01. 2021

Vláda s účinností ode dne 19. ledna 2021 schválila nové usnesení vlády č. 54, které se týká provádění pracovnělékařských prohlídek v době nouzového stavu. Jedná se již o třetí usnesení od vyhlášení nouzového stavu.


Zaměstnavatelům je tak mj. opět umožněno vstupní lékařské prohlídky nahradit čestným prohlášením. Znění usnesení koresponduje s verzí z podzimu loňského roku.


Důležité body:

 1. Vstupní prohlídky lze od data vyhlášení tohoto ustanovení (19. 1. 2021) až do konce nouzového stavu nahrazovat čestným prohlášením, jedná-li se o práce, zařazené do první a druhé kategorie (až na výjimky).
 2. Periodické lékařské prohlídky není třeba v době trvání nouzového stavu zajišťovat a provádět.

Pokud jste naším klientem, obdrželi jste veškeré podrobné informace do svých emailových schránek.


Celé usnesení je k dispozici zde: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/pracovnelekarske-prohlidky-0054.pdf


PF 2021
Publikováno 23. 12. 2020

Za celý tým Poliklinika IPP vám přejeme krásné prožití Vánočních svátků a těšíme se na spolupráci v roce 2021!

AKTUALIZACE: Pracovnělékařské prohlídky v nouzovém stavu
Publikováno 17. 12. 2020

Vážení klienti, vláda s účinností ode dne 8. prosince 2020 aktualizuje usnesení vlády ze dne 16. října 2020 č. 1049, které se týká provádění pracovnělékařských (dále jen PL) prohlídek v době nouzového stavu, o kterém jsme Vás informovali v říjnu. Veškeré podrobné informace jsme vám zaslali do emailu včetně uvedených usnesení níže. 

Celé znění aktualizovaného usnesení č. 1291 ze 7. 12. 2020 naleznete také zde: VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY.
 

Usnesení má dva základní body:
1.       rozšíření možnosti uplatnění čestného prohlášení pro vstupní lékařskou prohlídku u dohod konaných mimo pracovní poměr pro práce v kategorii třetí pro vybrané profese a za specifických podmínek.

2.       byla stanovena lhůta možnosti užití (původního) usnesení vlády č. 1049 ze dne 16. 10. 2020, ve kterém byla řečena možnost užití čestného prohlášení. Používání čestného prohlášení je možné jen do 31. 12. 2020, bez ohledu na platnost  nouzového stavu.
 

V této chvíli to tedy znamená, že by se VSTUPNÍ PROHLÍDKY bez výjimek měli provádět od 1. 1. 2021 bez ohledu na platnost nouzového stavu.


PERIODICKÉ PROHLÍDKY nadále po dobu nouzového stavu není nutné provádět, ale dovolujeme si Vás upozornit, že pokud jste ještě nesdělili souhlas s vykonáváním PL prohlídek, abyste tak učinili, neboť nebudeme schopni zaručit brzké termíny po skončení opatření.


Situaci sledujeme a nevylučujeme do konce roku další změny, o kterých vás případně budeme informovat. 

Zdraví jako dárek
Publikováno 10. 12. 2020

Možná si tento rok, víc než kdy jindy, uvědomujeme, že zdraví je to nejdůležitější. Ve spolupráci s naší partnerskou Poliklinika I. P. Pavlova jsme pro vás připravili několik služeb, které oceníte nejen v zimním období. 


Můžete si vybrat z mnoha zdravotních, rehabilitačních nebo relaxačních služeb, které mohou být krásným dárkem pro vaše blízké, zaměstnance nebo klienty. 


Bližší informace naleznete ve svých emailových schránkách nebo na e-mailové adrese barbora.hajkova@poliklinikaippavlova.cz .

Nezaměňujme lékaře pracovnělékařských služeb za registrujícího lékaře
Publikováno 07. 12. 2020

Častou otázkou ze stran zaměstnanců i zaměstnavatelů je, zda naši lékaři mohou v případě potíží vystavit pracovní neschopnost či vypsat recept na léky (popřípadě nařídit karanténu). 


Ani jeden z výše uvedených úkonů nemohou naši lékaři provádět. Vystavení pracovní neschopnosti a receptu na léky je čistě na registrujícím lékaři daného zaměstnance, karanténu nařizuje jen a pouze orgán ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice).


Samozřejmě, že lékař nikdy neodmítne podat první pomoc v případě akutního stavu zaměstnance, nicméně poté ho předá do ošetřování registrujícímu lékaři.

SERIÁL: Pracovní úrazy III.
Publikováno 19. 11. 2020

Poslední díl našeho seriálu k pracovní úrazům a tentokrát pro vás máme desatero prevence. Vždy je totiž lepší předcházet než napravovat škody. A to tu platí dvojnásob. 

Seminář: Onemocnění Covid-19 přehledně
Publikováno 16. 11. 2020

Jak se zachovat pokud máte podezření, že někdo z vašich zaměstananců má onemocnění Covid-19? Jaké nastavit opatření k prevenci nemoci? Jak postupovat v případě prokázané nákazy? Tyhle a další otázky se jistě honí hlavou nejednomu zaměstnavateli. Proto jsme připravili online seminář ONEMOCNĚNÍ COVID-19 PŘEHLEDNĚ. 


Více informací na info@poliklinikaipp.cz

SERIÁL: Pracovní úrazy II.
Publikováno 29. 10. 2020

Máme pro vás další díl seriálu o pracovních úrazech - tentokrát se zaměříme na to, jak postupovat v případě pracovního úrazu jak z pohledu zaměstnance, tak z pohledu zaměstnavatele a také na návrat do zaměstnaní. 

AKTUALIZOVÁNO - nouzový stav a pracovnělékařské prohlídky
Publikováno 16. 10. 2020

‼️ Krizové opatření u pracovnělékařských prohlídek po dobu nouzového stavu:


 • periodické prohlídky se po dobu trvání nouzového stavu nemusí provádět 
 • vstupní prohlídky se nahrazují čestným prohlášením (až na výjimky)
 • platné od 19.10.2020 do konce nouzového stavu


Detaily tohoto usnesení včetně informacím k již objednaným prohlídkám jsme všem našim klientům zaslali emailem. 


Celé znění vládního usnesení najdete zde: https://www.vlada.cz/.../med.../tiskove-zpravy/prohlidky.pdf

SERIÁL: Pracovní úrazy I.
Publikováno 15. 10. 2020

Na 17. říjen každoročně připadá Světový den úrazů - vyhlašuje ho OSN, aby upozornila na úrazy a především na jejich prevenci. V souvislosti s tím jsme si pro vás připravili seriál o pracovních úrazech.


Jaké jsou nejčastější pracovní úrazy a jejich příčiny?

Nouzový stav
Publikováno 08. 10. 2020

Přišlo nám několik dotazů ohledně pracovnělékařských prohlídek v souvislosti s NOUZOVÝM STAVEM - situaci pro vás průběžně sledujeme a v případě jakýchkoliv změn vás budeme informovat jak na sociálních sítích, tak v mailingu, stejně jako tomu bylo na jaře. 

Prozatím ale žádné opatření vydáno nebylo a vše tedy běží i přes vyhlášený nouzový stav.

Doporučení k ochraně zaměstnanců
Publikováno 24. 09. 2020

Níže v odkaze najdete doporučení k ochraně zaměstnanců a prevenci šíření onemocnění Covid-19. 


Doporučení je zaměřeno na používání ochranných prostředků dýchacích cest na pracovištích, ale najdete zde i další obecná doporučení pro zaměstnavatele a zaměstnance včetně užitečných odkazů.


Na tvorbě letáku se podílely Výzkumný ústav bezpečnosti práce,  Ministerstvo práce a sociálních věcí, Českomoravská konfederace odborových svazů, Ústav státu a práva a Státní zdravotní ústav.


https://www.bozpinfo.cz/.../soubory/letak-covid-final.pdf

AKTUÁLNĚ - Očkování proti chřipce
Publikováno 11. 09. 2020

Vzhledem k aktuální zvýšené poptávce distributor očkovací látky pozastavil přijímání objednávek.

 

Vakcíny objednané na začátku léta budou přednostně distribuovány praktickým lékařům, kteří také určí  - podle věku a vážných onemocnění  - který z pacientů musí být očkován a který počká na možnou další dodávku.


Pokud tedy máte o očkování zájem, je potřeba se obrátit na svého praktického lékaře.


Problematikou se zabývá také článek na portálu idnes.cz, který najdete ZDE

Preventivní opatření šíření COVID-19 na vašem pracovišti
Publikováno 03. 09. 2020
 1. Zajistěte, aby vaše pracoviště byla čistá a hygienická.
 • Povrchy (např. stoly, židle) a předměty (např. telefony, klávesnice) musí být pravidelně ošetřeny dezinfekčním prostředkem.
 1. Připomínejte všem zaměstnancům, aby si pravidelně myli ruce mýdlem a používali vhodnou desinfekci.
 • Umístěte dezinfekční dávkovače rukou na viditelná místa na pracovišti.
 • Propagujte mytí rukou prostřednictvím plakátů.
 • Ujistěte se, že všechny osoby na Vašem pracovišti mají možnost umývat si pravidelně ruce.
 1. Sledujte aktuální informace a doporučení webu www.mzcr.czwww.mzv.cz.
 2. Zaměstnancům je nutné zdůrazňovat, že musí zůstat doma, i když mají jen mírné příznaky respiračního onemocnění (může se jednat o COVID-19).
 3. Umožněte zaměstnancům čerpání zdravotního volna, tzv. sick days.
‼️Mimořádné opatření zkracuje karanténní opatření na deset dní
Publikováno 02. 09. 2020

Informujeme, že na základě dostupných vědeckých poznatků a rozhodnutí Rady vlády pro zdravotní rizika Ministerstvo zdravotnictví přistupuje s účinností od 1. září ke zkrácení doby karantény a izolace ze 14 na 10 dnů.


Celý článek k opatření najdete ZDE.

Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Publikováno 27. 08. 2020

V případě, že se u zaměstnance neprojevují příznaky infekčního onemocnění, ale zaměstnavatel má z různých důvodů obavy, že zaměstnanec by mohl být potencionálně infekční (návrat z rizikové oblasti, kontakt s COVID pozitivní osobou, kontakt s osobou v karanténě apod.) je s ohledem na vykonávanou práci vhodné, aby zaměstnavatel z preventivních důvodů učinil některé z následujících opatření, směřujících k tomu, aby se zaměstnanec po určitou dobu (zpravidla 2 týdny) zdržoval mimo pracoviště a kolektiv spolupracovníků. K tomu lze využít tyto nástroje:

 

1) Zaměstnavatel se může dohodnout se zaměstnancem, že bude práci dočasně vykonávat mimo pracoviště zaměstnavatele (z jiného místa - například z domova). Protože jde o dohodu, na změnu místa výkonu práce (na práci z domova) není povinen druhý účastník pracovněprávního vztahu přistoupit.

 

2) Zaměstnavatel by provedl vhodný přesun v harmonogramu rozvržení směn a včas s tím seznámil zaměstnance, tj. 14 kalendářních dnů předem, nedohodl-li se se zaměstnancem jinak.

 

3) Je-li zaměstnanec připraven konat pro zaměstnavatele práci v místě výkonu práce a zaměstnavatel mu ji nebude přidělovat, aniž by zaměstnanec sám měl překážku v práci (například zaměstnanci není nařízena karanténa, ani není v dočasné pracovní neschopnosti, ale zaměstnavatel má jen určité obavy), jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (§ 208 zákoníku práce).

 

4) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na čerpání dovolené; obecně platí, že určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci písemně alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době (§ 217 odst. 1 zákoníku práce). Bez dohody se zaměstnancem mu nemůže zaměstnavatel určit dovolenou „ze dne na den“. Za porušení povinností na úseku dovolené může orgán inspekce práce zaměstnavateli uložit pokutu až do výše 200 000 Kč (zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce).

 

Není-li využit v konkrétním případě žádný z výše uvedených nástrojů, pak je možné, aby zaměstnavatel vyhověl žádosti zaměstnance o poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu.

Volné pracovní pozice
Publikováno 25. 08. 2020

Na stránkách naší partnerské polikliniky Poliklinika I.P.Pavlova aktuálně najdete šest volných pracovních pozic. Bližší informace ZDE.

SERIÁL: Žloutenka 3. část
Publikováno 20. 08. 2020

Návodů na správné mytí rukou jako prevenci proti novému typu koronaviru jste asi letos viděli mnoho. Správné mytí rukou je ale i prevence proti jiným onemocněním - třeba i proti některým typům žloutenky, jak se můžete dočíst ve třetím díle našeho seriálu o hepatitidě. 

SERIÁL: Žloutenka 2. část
Publikováno 07. 08. 2020

Ve druhém díle našeho seriálu o hepatitidě se podíváme, co může být zdrojem nákazy u jednotlivých typů žloutenky. 


Pitný režim
Publikováno 30. 07. 2020

Dnes nás čeká další parný den - nezapomínejte proto na pitný režim. Při nedostatku tekutin hrozí bolesti hlavy, únava, slabost. Nejlepší na doplnění tekutin je voda a minerální voda. 


Jak je to ale s pitným režimem a ochrannými nápoji na pracovišti? 

 • Zajištění pitné vody na pracovišti je povinností každého zaměstnavatele - stačí však jakákoliv pitná voda, tedy i ta z kohoutku. 
 • Na ochranný nápoj, jehož účelem je chránit lidský organismus před vlivy nadměrného tepla nebo zimy, má zaměstnanec nárok jen za určitých podmínek, daných legislativou. 
SERIÁL: Žloutenka 1. část
Publikováno 28. 07. 2020

Na 28. červenec každoročně připadá světový den hepatitidy neboli žloutenky. V souvislosti s tím jsme si pro vás připravili seriál o tomto virovém onemocnění. Postupně si řekneme, jaké jsou typy hepatitidy, jak se přenáší a jakou máte možnost prevence před tímto onemocněním jater. 

V souvislosti s onemocněním Covid-19 se ostatním nemoci upozadili, to ale neznamená, že ubrali na síle. Dle dat WHO podlehne celosvětově virovým hepatitidám každý rok více než 1,3 milionu lidí.

Prázdninový provoz ordinací
Publikováno 03. 07. 2020

V období prázdnin je provoz ordinací omezen z důvodů plánovaných dovolených lékařů. Termíny prohlídek mohou být delší než obvykle. Proto neodkládejte objednání na prohlídku na poslední chvíli. 

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI - KDO, KDY, JAK?
Publikováno 26. 06. 2020

Další z častých dotazů, se kterými se na nás obracíte je proškolení zaměstnanců PRVNÍ POMOCI. Legislativa je v tomto směru velmi otevřená..

 • Dle legislativy by na každém pracovišti a na každé směně měl být minimálně jeden zaměstnanec proškolený, my však doporučujeme proškolit všechny nebo většinu zaměstnanců. 
 • Zákonem není stanovená forma školení. Poliklinika IPP nabízí možnost jak e-learningového školení, tak osobního workshopu, který doporučujeme upřednostnit.
 • Periodu školení ponechává zákona na zaměstnavateli. Ta by se měla odvíjet dle druhu činnosti a velikosti pracoviště. Námi doporučovaná perioda školení je každé dva roky.


Více ke školení první pomoci najdete ZDE.Ve středu 17.6.2020 nebudeme k zastižení.
Publikováno 16. 06. 2020

Ve středu 17. 6. 2020 se celá naše kancelář bude vzdělávat a školit, abychom byli zase o kousek lepší. Znamená to, že vám nemůžeme být k dispozici. Pokud s námi potřebujete něco řešit, obraťte se na nás prosím ještě dnes nebo ve čtvrtek. 

Novinky z kanceláře..
Publikováno 12. 06. 2020

Vypadá to, že se celý svět pomalu dává do pohybu a u nás v kanceláři už zase jedeme na plné obrátky! 


Naši operátoři jsou tady pro všechny vaše dotazy a objednávky, běží pracovnělékařské prohlídky i dohledy na pracovištích. Připravujeme pro vás také další čtvrtletník, tentokrát s novým designem. 


A na léto chystáme jednu novinku, na kterou se moc těšíme a brzy vám ji představíme! 

!! Důležitá informace !!
Publikováno 05. 06. 2020

Bohužel došlo k technickému problému na našem emailovém serveru a veškerá příchozí pošta během dnešního dne (5. 6. 2020) nám NEBYLA a pravděpodobně nebude doručena. Pokud jste nám tedy dnes posílali email, s velkou pravděpodobností nám nebyl doručen a prosíme, abyste jej zaslali znovu během pondělí. 

Velmi se omlouváme za komplikace, problém se snažíme co nejrychleji vyřešit.

 

Přejeme klidný víkend!

Co je dobré vědět než půjdete na pracovnělékařskou prohlídku?
Publikováno 04. 06. 2020

Protože pracovnělékařské prohlídky jsou již zpátky na denním pořádku, přinášíme k nim krátké, ale důležité info.


 • NA PROHLÍDKU S ČASOVÝM PŘEDSTIHEM

Na prohlídku je potřeba dorazit s určitým časovým předstihem (cca 10 min. před domluveným časem). Často je třeba řešit různé administrativní záležitosti, které je lepší zvládnout před samotným vyšetřením.

 • RODINNÁ ANAMNÉZA

Součástí prohlídky je rodinná anamnéza, kdy lékaři zjišťují onemocnění v nejbližší rodině. Je proto důležité tyto informace znát, případně si je dopředu zjistit. 

 • VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE

Součástí každé vstupní, mimořádné či periodické pracovnělékařské prohlídky je výpis ze zdravotní dokumentace a pro lékaře je zásadním dokumentem pro vydání lékařského posudku. Podrobné informace k výpisu ze zdravotnické dokumentace naleznete na našich webových stránkách ZDE


Dny zdraví
Publikováno 28. 05. 2020

Na neděli 31. května letos připadá Světový den bez tabáku, který každoročně vyhlašuje Světová zdravotnická organizace (WHO) a upozorňuje tak na rizika spojená s užíváním tabáku. 


Poliklinika IPP v rámci svých nadstandardních služeb nabízí informační stánky pro DNY ZDRAVÍ. Dny zdraví můžete jako firma uspořádat pro své zaměstnance. My pro vás zajistíme vyšetření znamének, podologické vyšetření nebo protikuřácký koutek (přednáška + informační koutek).


Bližší informace naleznete ZDE nebo se nám ozvěte na email info@poliklinikaipp.cz.


Máme nový web!
Publikováno 22. 05. 2020

Vítejte na našich webových stránkách! Po více než 10 letech jsme se rozhodli obléct je do nového kabátu. Jsou teď modernější, přehlednější a najdete v nich všechny potřebné informace. Právě kvůli přehlednosti najdete v aktualitách pouze nejnovější a nejdůležitější příspěvky, které budeme průběžně doplňovat. 


Chybí vám něco na našich webových stránkách? Je nějaké téma, kterému myslíte, že bychom se měli věnovat? Dejte nám o tom vědět na podpora@poliklinikaipp.cz.


Konec nouzového stavu - důležitá fakta
Publikováno 15. 05. 2020

Pokud Vláda nerozhodne jinak, končí ke dni 17. 5. 2020 nouzový stav. V souvislosti s tím schválila vláda následující opatření:


1. Usnesení vlády č. 538 ze dne 11. května 2020 zrušilo možnost nahrazovat vstupní pracovnělékařské prohlídky čestným prohlášením s účinnosti ode dne 14. 5. 2020.

Od 14. 5. 2020 tak již nelze nahradit posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání (vstupní pracovnělékařskou prohlídku) čestným prohlášením.


2. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 20020/2020-1/OVZ ze dne 13. května 2020 stanovilo přechodné období pro provedení pracovnělékařských prohlídek následovně:


Přechodné období pro zaměstnance bez VSTUPNÍ PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY (pracovněprávní vztah zaměstnanců vznikl kdykoliv během nouzového stavu a byl nahrazen čestným prohlášením)


VSTUPNÍ PROHLÍDKU je nutné absolvovat:

 • do 90 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu, pokud jde o práce zařazené do kategorie 1 nebo 2;
 • do 30 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu
  • u prací zařazených do kategorie 2R (rizikové), 3 nebo 4 a prací doposud do kategorií nezařazených;
  • u prací konaných podle jiných právních předpisů (např. strojvedoucí, elektrikáři, piloti, policie, hasiči a další);
  • u prací s rizikem ohrožení zdraví, s výjimkou rizik:
   • práce ve školách a školských zařízeních podle školského zákona
   • řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (tzv. řidiči referenti).


Přechodné období pro PERIODICKÉ A MIMOŘÁDNÉ PROHLÍDKY (pro zaměstnance, kterým v době nouzového stavu vypršela platnost stávajícího lékařského posudku)

Platnost stávajících lékařských posudků se prodlužuje:

 • o 90 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu, u osob dle výsledků propadlého lékařského posudku zdravotně způsobilých k práci
 • o 30 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu, u osob dle výsledků propadlého lékařského posudku zdravotně způsobilých k práci s podmínkou

Tímto mimořádným opatřením Ministerstvo zdravotnictví stanoví, že čestná prohlášení vydaná v souladu s Usneseními vlády České republiky, jsou platná po přechodnou dobu i po ukončení nouzového stavu, a to z důvodu, aby zaměstnanci, kteří jsou na jejich základě způsobilí k výkonu práce, nepozbyli všichni naráz tuto způsobilost v okamžiku ukončení nouzového stavu.


Lékařské prohlídky již někteří naši smluvní lékaři provádějí, kontaktujte prosím naše operátory pro vyřízení objednávky prohlídky. 

Projekt Zdravel
Publikováno 30. 04. 2020

Rádi bychom Vám představili nové řešení projektu Zdravel, s jehož pomocí mohou Vaši zaměstnanci online sledovat své zdraví a případné příznaky COVID-19. Jednoduchý eHealth nástroj pomáhá udržet efektivitu provozu, minimalizovat riziko nákazy tohoto onemocnění na pracovišti, a také lépe řídit pracovní síly například při návratu zpět do zaměstnání. Řešení již zavádí ŠKODA AUTO a další významní zaměstnavatelé.

Rezervujte si termín dohledu již nyní
Publikováno 24. 04. 2020

Aby se zabránilo významnému posunutí v nastavených periodách dohledů a případně zvýšených finančních nákladů za nahromaděné dohledy v čase, začali jsme již s pravidelným prováděním dohledů pracovišť. Samozřejmě se jedná o klienty, u kterých to situace dovoluje.


Všichni naši pracovníci jsou poučeni nově nastavenými pravidly, vybaveni ochrannými pomůckami a postupují dle přijatých opatření daného klienta.


Pro domluvu termínu dohledu nás kontaktujte na e-mailu: prasilova@poliklinikaipp.cz.

Provádění pracovnělékařských prohlídek
Publikováno 21. 04. 2020

Většina oslovených lékařů si je vědoma budoucího náporu objednávek (s tím, jak se budou různá opatření postupně uvolňovat) a za dodržení přísných hygienických opatření PROHLÍDKY JIŽ BĚŽNĚ PROVÁDÍ.


Dalším důvodem, proč je důležité začít provádět prohlídky již nyní je ten, že čestné prohlášení, které můžete aktuálně se svými zaměstnanci v nouzovém stavu podepisovat, NEBUDE po jeho ukončení (pravděpodobně k 30. 4. 2020) PLATNÉ.


Vaši zaměstnanci tak NEBUDOU po tomto datu ZDRAVOTNĚ ZPŮSOBILÍ VYKONÁVAT DANOU PROFESI.


V případě, že máte zájem, aby se Vaši zaměstnanci již postupně na prohlídky objednávali, kontaktujte nás na e-mailu objednavky@poliklinikaipp.cz

Jsme Vám stále k dispozici
Publikováno 14. 04. 2020

Ačkoliv jsou některé naše služby omezeny (prohlídky, dohledy pracovišť), tak se stále můžete obracet na naše operátory, kteří Vám rádi pomohou s poradenstvím (např. ohledně mimořádných prohlídek, nastavení informačního systému, změny u kontaktních osob aj.), vedením lhůtníku prohlídek, vedením lhůtníku dohledů pracovišť, s nedořešenými objednávkami a dalšími nutnostmi.


Někteří z Vás již mohli od našich operátorů obdržet e-mail ohledně tzv. „nedořešených objednávek“. Velmi děkujeme za spolupráci při řešení těchto objednávek, které je nyní prostor řešit.

Pracovnělékařské prohlídky již nyní?
Publikováno 09. 04. 2020

Všichni jistě doufáme v to, že nouzový stav skončí co možná nejdříve. Jelikož po ukončení nouzového stavu již NEBUDOU platit čestná prohlášení, očekáváme enormní zájem o pracovnělékařské prohlídky.


Proto jsme se rozhodli začít zjišťovat situaci u našich smluvních lékařů a v případě, že by bylo v možnostech některých z nich provádět prohlídky již nyní, budeme všechny naše klienty neprodleně informovat.

DOHLEDY PRACOVIŠŤ jsou z naší strany opět možné
Publikováno 08. 04. 2020

V době, kdy byl nouzový stav vyhlášen, jsme naše klienty informovali, že pozastavujeme provádění dohledů pracovišť.


Bylo to zejména z toho důvodu, že ani naši pracovníci nebyli, stejně jako většina lékařů, vybaveni ochrannými pomůckami.


Nyní jsme již plně zásobeni, a v případě Vašeho zájmu jsme připraveni dohledy pracovišť za dodržení všech hygienických opatření provádět, tak jak nám ukládá legislativa.


Pokud máte zájem o provedení dohledů na Vašich pracovištích, kontaktujte nás na e-mailu: prasilova@poliklinikaipp.cz

Usnesení Vlády k pracovnělékařským prohlídkám – další informace
Publikováno 26. 03. 2020

Jak jsme Vás již informovali, tak na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření, se po dobu nouzového stavu VSTUPNÍ PROHLÍDKY nahrazují čestným prohlášením.


Dnes jme všem svým klientům zaslali čestné prohlášení v anglické verzi, které mohou využít, pokud by přijímali anglicky hovořící uchazeče. V případě, že Vám e-mail s tímto čestným prohlášením nedorazil, kontaktujte nás na e-mailu: info@poliklinikaipp.cz


Stále doporučujeme, že pokud využijete v době nouzového stavu čestné prohlášení a máte profese zařazeny do kategorie 2, 2R, 3 a 4 doporučujeme vstupní prohlídku řádně provést po odvolání nouzového stavu, dle Vyhlášky 79/2013 Sb., v platném znění.


V této nelehké situaci přejeme všem jen to dobré.

Prosba o pomoc
Publikováno 18. 03. 2020

Naše sesterská společnost Poliklinika I.P.Pavlova bohužel nemá dostatek ochranných pomůcek, aby ochránili zdravotníky/pacienty a zachovali tak chod běžných ambulancí. Prosíme kohokoliv o pomoc ohledně poskytnutí ochranných pomůcek (roušek) – ať už jednorázových nebo ušitých.


Pokud můžete jakkoliv pomoc, neváhejte naši sesterskou společnost (nebo klidně i nás) kontaktovat.Všichni Vám bude moc vděční. 

Děkujeme. :)

Aktuální provoz naší kanceláře
Publikováno 17. 03. 2020

Vážení klienti,


chtěli bychom Vás informovat, že od dnešního dne tj. 17.3.2020 až do odvolání máme zkrácenou pracovní dobu, a to od 9:00 do 15:00 hodin.


Bohužel ani osobně s námi není možné cokoliv řešit (věřte, že vše co je nutné řešit osobně, vyřešíme po skončení aktuální situace). 


Děkujeme za pochopení.

Usnesení Vlády k pracovnělékařským prohlídkám v době nouzového stavu
Publikováno 17. 03. 2020

Dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. 3. 2020 č. 214 se:

I. nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020


1. lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením, jehož vzor je přílohou tohoto usnesení a byl všem klientům zaslán do mailu

a) zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

b) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č.373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů


2. není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů.

E-maily s aktuálními informacemi
Publikováno 17. 03. 2020

Prosíme všechny naše klienty, aby si pečlivě zkontrolovali došlou poštu ve svých e-mailových schránkách.


V uplynulých dnech jsme rozesílali hromadné e-maily s aktuálními informacemi ohledně nouzového stavu v ČR směrem k námi poskytovaným službám. 


Samozřejmě plánujeme rozesílat další zprávy s tím, jak se situace bude postupně vyvíjet a měnit.


Pokud Vám žádný e-mail nedorazil, zkontrolujte prosím svůj SPAM BOX – popřípadě nás kontaktujte a my Vám informace zašleme znovu.


Děkujeme!

Nouzový stav v ČR – neprovádění dohledů pracovišť
Publikováno 16. 03. 2020

I přesto, že činnost některých našich klientů nebyla pozastavena vyhlášením nouzového stavu v ČR (prodejny s krmivem pro zvířata, trafiky, optiky a jiné), nebudeme až do odvolání provádět plánované dohledy pracovišť. Plně tak podporujeme pravidla, která vláda ČR zavedla ve snaze zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19.


Veškeré dohledy pracovišť budou našimi pracovníky provedeny co nejdříve, jakmile to situace umožní.


Děkujeme za pochopení.

Nouzový stav v ČR – zrušení prohlídek
Publikováno 15. 03. 2020

Vzhledem k Vládou vyhlášenému nouzovému stavu v ČR kvůli koronaviru vydalo Sdružení praktických lékařů doporučení pro všechny ordinace praktických lékařů. Jedním z doporučení je s okamžitou platností přestat od pondělí 16. 3. 2020 poskytovat pracovnělékařské služby.


Termíny prohlídek:


*V PRAZE 16. 3. 2020 a dále rušíme prostřednictvím SMS.


*MIMOPRAHU je nutno si ověřit telefonicky v dané ordinaci. Předpokládáme, že doporučení budou dodržovat všichni praktičtí lékaři.


Děkujeme za pochopení

Jak postupovat v případě návratu zaměstnanců z oblastí se zvýšeným výskytem koronaviru?
Publikováno 09. 03. 2020

1. Návrat z rizikové oblasti, ale zaměstnanec nemá žádné příznaky (horečka, kašel)


- kontaktovat epidemiologa místně příslušné KHS, který provede hodnocení rizika


- na základě hlášení od hygieniků rozhodnou o karanténě na dálku praktičtí lékaři2. Návrat z rizikové oblasti a zaměstnanec má příznaky (horečka, kašel)


- kontaktovat epidemiologa místně příslušné KHS, který provede hodnocení rizika


- na základě hlášení od hygieniků rozhodnou o karanténě na dálku praktičtí lékaři


- dle rozhodnutí hygieniků bude provedeno vyšetření pacienta na koronavirusStále samozřejmě doporučujeme sledovat aktuální informace a doporučení na webu www.mzcr.cz a www.mzv.cz.

Mytí rukou
Publikováno 05. 03. 2020

I obyčejným mytím rukou můžete předejít KORONAVIRU


Důležité je, si umýt ruce vždy když:

 • zakašlete
 • smrkáte
 • pokud se staráte o nemocného
 • před, během a po přípravě jídla
 • před jídlem
 • po použití toalety
 • máte viditelně špinavé ruce
 • při kontaktu se zvířaty nebo živočišným odpadem


Dále je také dobré vědět, jak si správně umýt své ruce. To můžete vidět na našem manuálu na fotce.

Pravidla pro snížení rizika nakažení koronavirem
Publikováno 04. 03. 2020

Vybrali jsme pro Vás ty nejzákladnější pravidla pro snížení rizika nakažení koronavirem:1) často a důkladně si myjte ruce pomocí desinfekčních přípravků na alkoholové bázi nebo mýdlem a vodou2) kýchejte nebo kašlete do rukávu na předloktí nebo kapesníčku (kapesníček okamžitě vyhoďte a umyjte si ruce)3) předcházejte blízkému kontaktu s kýmkoliv kdo má horečku nebo kašel

Koronavir
Publikováno 02. 03. 2020

Jelikož se téma KORONAVIRU velmi dotýká našeho oboru, tak bychom svým klientům chtěli sdělit, že bedlivě sledujeme stav a vývoj tohoto viru v ČR s ohledem na námi poskytované služby.


Proto můžeme všem našim klientům aktuálně doporučit, aby sledovali aktuální informace a doporučení ke služebním cestám zaměstnancům na webu www.mzcr.cz a www.mzv.cz.